ข้อมูลพื้นฐาน

การดำเนินงาน

การรายงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 5 14

ข้อมูลบริการ

17 ธันวาคม 2563 โครงการ “จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว เพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวตำบลบ้านปวง ณ ศาลา SML หมู่ที่ 8บ้านดอนมูล วันที่ 17/12/63
8 ธันวาคม 2563 โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่อำเภอทุ่งหัวช้าง ณ หมู่ที่9 บ้านสันดอนรอม ตำบลบ้านปวงสันที่ 8 ธันวาคม 2563
9 พฤศจิกายน 2563 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
30 ตุลาคม 2563 โครงการงานลอยกระทงประเพณยี่เป็งประจำปี2563
8 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดบ้านใหม่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
8 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

นายนิมิตร สาคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 20927ทั้งหมด:
  • 15วันนี้:
  • 37เมื่อวานนี้:
  • 294สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 683ต่อเดือน:
  • 40ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร

23 มีนาคม 2564 เวลา08.30น. นายนิมิตร สาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง เป็นประธานพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา เอมวงษ์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่อบต.บ้านปวง ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของคนในชุมชนด้วยเทคโนโลยี เรื่องการทำแชมพูสมุนไพร โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของคนในชุมชนและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นคณะ