25 มิถุนายน 2564 เวลา08.00น. นายนิมิตร สาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่อบต.บ้านปวง ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านปวง เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์