16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา08.30 – 16.30 นายนิมิตร สาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่อบต.บ้านปวง ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลุ่มผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกำลังกายและทำกิจกรรมด้านกีฬาร่วมกัน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์