05 เมษายน 2564 เวลา08.00น. นายนิมิตร สาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่อบต.บ้านปวง ร่วมกันจัดโครงการอบรมการทำตุงล้านนา เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์