ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญและประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์