ได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน4, 200ชิ้นให้กับ​ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน​ 11หมู่บ้านเพื่อไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านปวง​ โดยมีนายเลิศศักดิ์​ ทับผึ้ง​ นายอำเภอทุ่งหัวช้าง​ มาเป็นประธานมอบ

หน้ากากพร้อมสำหรับประชาชนทุกคนในตำบลบ้านปวง
มอบหน้ากาก จำนวน 4200 ชิ้น ให้แก่ตัวแทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้านในตำบลบ้านปวง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์