โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์