โครงการสรงน้ำพระธาตุวัดแอ้ว

วันที่ 16 เมษายน 2561 อบต.บ้านปวง ได้จัดทำโครงการสรงน้ำพระธาตุวัดแอ้ว ณ วัดแอ้ว หมู่ 7 ตำบลบ้านปวง ซึ่งเป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมมาแต่โบราณ ที่นิยมกระทำเป็นประจำทุกปี เปรียบเสมือนการได้สรงน้ำพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลาย

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์