โครงการผู้สูงวัย ห่างไกลโควิด-19 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน วันที่20 มกราคม 2564 ณ.อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง

โครงการผู้สูงวัย ห่างไกลโควิด-19 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน วันที่20 มกราคม 2564 ณ.อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์