โครงการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออดประจำปี 2563 ณ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปิง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์