โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ครอบครัวของนายแก้ว ประทีปเบญจะ บ้านเลขที่ 180 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์