อบต.บ้านปวง ได้รับมอบเกียรติบัตร ในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

อบต.บ้านปวง ได้รับมอบเกียรติบัตร ในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์