อบต.บ้านปวงมอบ Face shield (เฟสชิว) จำนวน 50 ชิ้น ให้แก่ รพ.สต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โดยมีนางรพีพรรณ ปินตาอุ่น ผอ.รพ.สต.บ้านปวง พร้อมคณะรับมอบเพื่อใช้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รับมอบหน้ากาก face shield วันที่ 31 มีนาคม 2563
รพ.สต.ตำบลบ้านปวงได้รับมอบ face shield จำนวน 50 ชิ้น จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์