องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านปวง

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านปวง ได้ประชุมหารือเรื่องกำหนดการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์