สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดี จังหวัดลำพูน แจ้งประชาสัมพันธ์การติดต่อในกรณีการขอตั้งผู้จัดการมรดก การขอรับรองบุตร และการให้คำแนะนำช่วยเหลือไกล่เกลี่ย และบังคับคดีให้แก่ประชาชน ช่วยเหลือไกล่เกลี่ย และบังคับคดี ให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์