สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2562

บทที่-1-บ้านปวง

บทที่-2-บ้านปวง

บทที่-3-บ้านปวง

บทที่-4-บ้านปวง

บทที่-5-บ้านปวง

บรรณานุกรม บ้านปวง

ปกรายงานวิจัยบ้านปวง

ภาคผนวก-บ้านปวงhttps://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2020/08/สรุปผลความพึงพอใจและแจงใของพนักงานตำบล.pdf

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์