สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตำบลบ้านปวง

ถนนเส้นวัดแอ่ว หมู่ที่ 7 บ้านปวง กลางทุ่งนาข้าว ลัดผ่านมาวัดหนองกอก หมู่ที่ 5 วิวทุ่งข้าวในนา สุดลูกหูลูกตาที่สวยงาม
ภาพนาข้าวสีเหลืองทอง ในยามที่ข้าวเต็มท้องนา หมู่ที่ 7 บ้านปวง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

 

วัดหนองกอก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
เส้นทางลำห้วยบ้านห้วยปิงหมู่ที่ 3 ใช้ผ่านข้ามไปวัดพระธาตุจอมปิง
วัดพระธาตุดอยม่อนวัด หมู่ที่ 5 บ้านหนองกอก ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
บรรยากาศบนพระธาตุดอยม่อนวัด ที่เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของตำบลบ้านปวง
การทอผ้ากะเหรี่ยง ที่มีอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้านห้วยปิง ซึ่งมีความงดงาม และเป็นเอกลักษณ์ ที่สำคัญคือการทอด้วยมือ
ชุดผ้ากะเหรี่ยงที่สวยงาม คู่กับวัดพระธาตุดอยจอมปิง ซึ่งสวยเป็นสง่า ณ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปิง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
วิววัดพระธาตุดอยม่อนวัด หมู่ที่ 5 บ้านหนองกอก

วัดพระธาตูดอยม่อนวัด หมู่ที่ 5 บ้านหนองกอก

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์