ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำประชาชนร่วมสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ “ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย ณ ห้วยป่าบง ม.8 บ้านดอนมูล ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

ผู้ว่ามาร่วมกืจกกรมทำฝาย150664

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์