ประชาสัมพันธ์คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์