ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2020/11/เจตนารมณ์การป้องกันการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ.pdf

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์