ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์