ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองกอก-ห้วยต้นดู่(ห้วยปิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศประกวดราคาเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต.pdf

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์