บุญฉลองศาลาบาตรวัดหนองกอก

บุญฉลองศาลาบาตรวัดหนองกอก

วันที่ 9 เมษายน 2561 อบต.บ้านปวง ร่วมส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลบ้านปวง จัดกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา พิธีทำบุญฉลองศาลาบาตรวัดหนองกอก หมู่ 5 ตำบลบ้านปวง

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์