นายนิมิตร สาคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง มอบนักวิชาการสาธารณสุข รณรงค์ขอความร่วมมือเพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา 2019(Covid-19)ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านปวง

นายนิมิตร สาคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง มอบนักวิชาการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวงลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโลนา 2019(Covid -19)
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์