ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พร้อมคณะลงพื้นที่ชี้แจงและให้คำแนะนำ การพัฒนาหมู่บ้านชุมชน/ต้นแบบ อำเภอทุ่งหัวช้าง ตาม “โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” ประจำปี พ.ศ. 2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์