คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน

รักษาราชการแทน01มิ.ย64

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์