คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนครู เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี 2564 ครึ่งปีแรก

26คำสั่งเลื่อนขั้น 64-1

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์