คลิปเสียงท่านผู้ว้าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด – 19ประจำวันที่ 31 พ.ค.2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์