คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด – 19 ประจำวันที่ 14 – 20กันยายน 2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์