คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด -19 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์