คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 18 สิงหาคม 2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์