คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด – 19ประจำวันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์