คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด – 19 ระลอกใหม่ ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์