คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด – 19 ประจำวันที่ 1 กรฎาคม 2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์