คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์