คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด – 19 ประจำวันที่ 23 เดือนมิถุนายน 2564

 

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์