คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์