คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด – 19ประจำวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์