คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด – 19 ประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์