คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด – 19และการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกประจำวันที่ 4 มิ.ย.2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์