คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ประจำวันที่ 01 มิ.ย.2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์