คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด – 19 ประจำวันที่28พ.ค.2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์