คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด – 19ประจำวันที่ 27 พ.ค. 2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์