คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด – 19 และการป้องกันโรคไข้เลือดออกวันที่ 21พ.ค.2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์