คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด – 19และการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์