คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าหรือโควิด – 19และโรคไข้เลือดออก

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์