คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 13 พ.ค.2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์