คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง เข้าศึกษาดูงานที่จังหวัดแพร่ ณ เทศบาลทุ่งโฮ้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าวันที่27-28สิงหาคมพ.ศ.2563

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์