คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน เข้าศึกษาดูงานที่จังหวัดแพร่ ณ เทศบาลทุ่งโฮ้ง และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ในวันที่ 27-28สิงหาคมพ.ศ.2563

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์