ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง

https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2019/06/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2019/06/คำแถลงงบประมาณรายจ่าย.pdf https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2019/06/คำแถลงงบประมาณรายรับ.pdf https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2019/06/คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย.pdf https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2019/06/บันทึกหลักการและเหตุผลตามด้าน.pdf https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2019/06/บันทึกหลักการและเหตุผลตามแผนงาน.pdf https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2019/06/ปก.pdf https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2019/06/ประกาศใช้ข้อบัญญัติ.pdf https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2019/06/เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ.pdf https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2019/06/รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2019/06/รายงานประมาณการรายรับ.pdf https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2019/06/รายละเอียดคำแถลง.pdf https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2019/06/รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2019/06/รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2019/06/รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์